Rütbe

Etimoloji

Rütbe sözcüğü Türkçeye Arapça rutba (derece, sınıf) sözcüğünden geçmiştir.[1] "rtb" kökünden gelir ve "tertip" (düzen) ve "mertebe" (derece) gibi sözcüklerle akrabadır.[2]

Kaynakça

  1. "rütbe." Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 1 Ocak 2013
  2. "rütbe." Nişanyansözlük.com. Erişim: 1 Ocak 2013.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.