Rübâb

Rübâb, 1912-1914 arasında İstanbul’da yayımlanmış haftalık edebiyat dergisidir.

Rübâb
Kategoriler Kültür ve Edebiyat (II.Meşrutiyet dönemi)
Sıklık Haftalık
İlk sayı 1912
Son sayı 1914
Ülke Osmanlı Devleti
Dil Osmanlıca

II. Meşrutiyet döneminin kültür ve edebiyat hayatını en iyi yansıtan dergilerdendir.[1] 7 Şubat 1912 - 28 Mayıs 1914 tarihleri arasında 16 sayfa olarak 116 sayı yayımlanan dergi sayfalarını her türlü siyasi görüşteki yazarlara açmıştır. Sahibi Âsımzade Cemal Nadir’dir (Karikatürist Cemal Nadir’le ilgisi yoktur).

Dergide şu kişilerin imzaları görülmüştür:

Şehabeddin Süleyman, Abdullah Cevdet, Hüseyin Sîret, Refik Halit, Rıza Tevfik, Memduh Süleyman, Lem'i Nihad, Celâl Sahir, Hamdullah Suphi, Mehmed Hâdî, Ayın Nâdir , Abdülhak Hayri, Bekir Fahri, Fazıl Ahmet, Faik Âli, Hakkı Tahsin, Hakkı Tarık, Halit Fahri, Hasan Saîdülmevlevî, Hemedânîzâde Ali Naci, Hüseyin Suad, İhsan Raif, Selâhattin Enis, Emin Bülend, Süleyman Sırrı, Tahsin Nahit, Yaşar Nezihe.

Dış bağlantılar

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.