Röntgen (birim)

Röntgen (birim), adını Alman fizikçi Wilhelm Conrad Röntgen'den almıştır. Röntgenin sembolü R dir.

İlk olarak 1 gram havada oluşturduğu 87 erg'lik iyonlaşmaya bedel x ışını veya gama ışını 1 R olarak tanımlandı. Günümüzde röntgen SI ölçü sistemine göre yeniden tanımlanmıştır. Buna göre 1 kg havada 2.58x10−4 coulomb'luk elektrik yükü oluşturabilecek miktardaki x ışını veya gama ışını miktarına 1 R (1 röntgen) denmektedir. Bu tanım aslında önceki tanımından farklı değildir.

İlk zamanlarda radyasyona maruz kalındığında röntgen (R) terimi kullanılırdı. Bu aslında o zaman için çok yanlış bir yaklaşım değildi. Çünkü o zamanlar radyasyon ile ilgili ilk çalışmalar genel olarak sadece x ışınları üzerineydi ve ölçüm aletleri sadece havada oluşan iyonlaşmayı ölçebilecek nitelikteydi.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.