Quarto

Quarto 4’e 4 ölçülerinde basılan kitaplardır. Tam bir kâğıdın bir yüzüne 4, öteki yüzüne de 4 sayfa basılıp katlanır ve 8 sayfalık formalar elde edilir. Bu, 1 quarto olan bir kitabın 4 tane normal kitaba eşdeğer olduğu anlamına gelir. Bu teknikle basılan ilk kitap 1452-53 yıllarında Gutenberg tarafından üretilen Sibyllenbuch'tur. Daha sonra, Shakespeare'in eserleri ve İncil de bu formatta basılmıştır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.