Pulmoner venler

Pulmoner venler veya akciğer toplardamarı oksijen zengini (oksijenlenmiş) kanı akciğerlerden kalbin sol kulakçığına taşıyan damarlardır. Fetal dönem sonrası insan vücudunda oksijenlenmiş kan taşıyan venler, sadece bunlardır. Dört tanedirler:

  • Sağ inferior
  • Sağ süperior
  • Sol inferior
  • Sol süperior
Akciğerler, kalbin bir bölümü ve bazı ana kan damarlarıyla birlikte pulmoner venleri gösteren bir çizim. Orta kısımda sol kulakçığın üstündeki kırmızı damarlar pulmoner venlerdir, akciğerlerin içine doğru uzanışları da çizimde yer almaktadır.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.