Pulmoner arter

Pulmoner arterler kanı kalpten akciğerlere taşıyan kan damarlarıdır. Fetustaki umbilikal arterler dışında, oksijenlenmemiş kan taşıyan tek arterler pulmoner arterlerdir.

Pulmoner arter ve diğer büyük kan damarlarıyla kalbi gösteren bir çizim. Çizimde pulmoner arter ortadaki kısa ve geniş mavi renkli damardır.

İnsan kalbinde pulmoner gövde (pulmoner arter veya ana pulmoner arter) sağ karıncığın tabanında başlar. Kısa ve geniş olan bu damar yaklaşık 5 cm uzunluğundadır ve yaklaşık 3 cm çaplıdır. Daha sonra iki pulmoner artere ayrılır (sol ve sağ) ki bunlar oksijenlenmemiş kanı ilgili akciğere taşır.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.