Ptolemaios Krallığı

Ptoleme Krallığı ( Modern Yunanca: Πτολεμαϊκὴ βασιλεία, Ptolemaïkḕ Basileía)[1] Mısır'daki Helenistik Dönem krallığıdır. Krallık MÖ 323'de Büyük İskender'in ölümünden sonra I. Ptolemaios Soter tarafından kurulmuş ve Ptolemaios hanedanı tarafından yönetilmiştir. Krallık VII. Kleopatra'nın ölümünden sonra MÖ 30'da Roma İmparatorluğu tarafından yıkılmıştır.

Ptolemeler
Πτολεμαϊκὴ βασιλεία
Ptolemaïkḕ Basileía
Ptoleme Krallığı
MÖ 305-MÖ 30
Başkent İskenderiye
Yaygın diller Yunanca
Mısırca
Berberice
Hükûmet Mutlak Monarşi
Firavun  
 305–283 MÖ
Ptolemy I Soter
 51–30 MÖ
Kleopatra
Tarihçe  
 Kuruluşu
MÖ 305
 Dağılışı
MÖ 30
Para birimi Drahmi
Öncüller
Ardıllar
Makedonya (antik krallık)
Roma Cumhuriyeti
Günümüzdeki durumu
Mısır
Filistin
İsrail

Kıbrıs Cumhuriyeti
Libya
Lübnan
Suriye
Türkiye
Ürdün
Yunanistan

Büyük İskender Pers kontrolünde olan Mısır'ı MÖ 332 yılında Ahameniş İmparatorluğu'na karşı olan uğraşları sırasında ele geçirir. İskender'in ölümünün ardından imparatorluğu diadochi'nin , yani en yakın arkadaşları ve yardımcılarının, imparatorluk üzerindeki hak iddiaları baş gösterir. Bu karışıklığın arasında İskender'in en güvenilir generallerinden birisi olan Ptolemy, Mısır'ı kontrol altına almayı başarır ve kendisini firavun ilan eder. İskender tarafından kurulmuş bir Yunan olan İskenderiye başkent haline gelir ve ilerleyen birkaç yüzyıl içerisinde de Yunan kültürü, eğitim öğretim ve ticarette önemli bir merkez olmaya devam eder. [2][3]

Ptolemeler yönetimlerini meşrulaştırmak ve yerel Mısır halkı tarafından kabul görmek adına firavun sıfatını almışlar ve kendilerini halka açık anıtların üzerinde Mısır tarzı kıyafetlerle resmettirmişlerdir.[4] Bunun dışında monarşi Helenisitk karakter ve geleneklerini sürdürmüşlerdir. Krallık kompleks bir yapıya sahip olan bir bürokrasiyle yönetilmenin yanında ülkenin geniş ekonomik kaynaklarını Yunan yönetici kesimin çıkarına kullanılmıştır. Yönetici grup askeri, politik ve ekonomik anlamda baskın olmuş, ve Mısır'ın sosyal düzen ve kültürüne pek entegre olmamıştır. Yerli Mısırlılar lokal bölge ve dini kurumlar üzerinde kontrol sahibi olabilmiş, ve Helen kültürüne uyma koşuluyla kademeli olarak bürokraside yer alabilmiştir.[5] Ptolemy II ve Philadelphius ile birlikte Ptolemeler Osiris mitine uygun evlilikler yapmak ve Mısır dini hayatına dahil olmak gibi Mısır geleneklerine uymaya başlamışlardır. Yeni tapınaklar inşa edilmiş ve eskiler onarılmıştır.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Diodorus, Bibliotheca historica, 18.21.9
  2. Robins, Gay (2008). The Art of Ancient Egypt (Revised ed.). United States: Harvard University Press. p. 10. ISBN 978-0-674-03065-7.
  3. Hölbl, Günther (2001). A History of the Ptolemaic Empire. UK, USA, Canada: Routledge. p. 22. ISBN 978-0-415-23489-4.
  4. Hölbl, Günther (2001). A History of the Ptolemaic Empire. UK, USA, Canada: Routledge. p. 22. ISBN 978-0-415-23489-4.
  5. "Ancient Egypt - Macedonian and Ptolemaic Egypt (332–30 bce)"
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.