Psi enerji

Psi enerji ya da psi etkisi Parapsikoloji alanında kullanılan bir terim olup, insanın paranormal yeteneklerinde söz konusu olan gücü ya da etkiyi belirtmek üzere ortaya atılmıştır. Grek alfabesinin 23. harfi olan "psi", kimi filozoflarca "ruh" ya da "yaşamsal güç" anlamında kullanılan "psikhe" sözcüğünün ilk harfi olduğundan, Parapsikoloji'de ESP (duyular-dışı algılama) ve PK fenomenlerinin açıklanmasında kullanılan bir terim haline gelmiştir.

Spiritüalizm sembolü.

Parapsikologlar yapılan deneme ve yanılmalar sonucunda insanın fizik bedeninin ötesinde fizik olmayan bir yanının bulunması gerektiğini düşünmektedirler. Parapsişik yeteneklerin, çeşitli zamanlarda, çeşitli araştırmacılar tarafından değişik isimlerle anılmış olan ve fizik kanunlarıyla açıklanamayan bir enerji alanı içinde gerçekleştiği düşünülmüştür. Eski Çin’de buna hayat enerjisi anlamında chi veya ki, Hint’de ise Prana, Çekoslovakya’da Psikotronik enerji ve günümüz parapsikolojisinde PSİ enerji adı verilmiştir.

Psi enerjisinin sadece beyne bağlı bir enerji değil, bütünsel varlığımıza ait bir enerji olduğu ve yayıldığı iddia edilmektedir. Bu konu üzerinde araştırmalar devam etmektedir. Ancak psi enerjinin fizik kanunlara tabi olmadığı sanılmaktadır. Bu enerjinin fiziksel duyularımızla algılanamamasına rağmen bir duyu-üstü yeteneğimizle varlığının "hissedildiği" iddia edilir.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  • Telepati, Nusret Yılmaz, Ege Meta Yayınları
  • Encyclopedia of Mystical& Paranormal Experience, Rosemary Ellen Guiley
  • The Signet Handbook of Parapsychology, Martin Ebon
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.