Protostrator

Protostrator (Grekçe: πρωτοστράτωρ), Bizans bürokrasisinde bir unvan. Yalnızca imparatorun atayabildiği yüksek bir askerî unvan olan[1] protostrator hassa ordusunun süvari kumandanı iken bu makam imparatorluğun sonraki zamanlarında hafif süvari kumandanı olarak değişiklik göstermiştir.

Kaynakça

  1. Anzerlioğlu, Yonca (2002). "Bizans İmparatorluğu'nda Türk Varlığı". Türkler Ansiklopedisi. 6. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları. s. 364. ISBN 9789756782330.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.