Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit

Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit , PLP olarak kısaltılır, Paleologos Hanedanı hükümdarlığında 1261 yılından İstanbul'un Fethi'ne kadar Bizans İmparatorluğu'nun son iki yüzyılının insanları hakkında Almanca referans çalışmasıdır.

Rainer Walther, Hans-Veit Beyer, Katja Sturm-Schnabl, Ewald Kislinger, Sokrates Kaplaneres ve Ioannis Leontiadis'in işbirliğinde Erich Trapp'ın yönetimi ile Avusturya Bilimler Akademisi tarafından 1976 ve 1995 yıllarında basılmıştır. 15 ciltten oluşur: 12 ana cilt, 2 cilt ek ve yazım hataları ile 1 cilt indeks cildi. 2001 yılında PLP üyelik temelli CV ve çevrim içi olmuştur.

Çalışma sadece Bizans Rumları'nı değil, aynı zamanda O zamanlar Bizans İmparatorluğu ile etkileşimde olan Bulgarlar, Sırplar, Arnavutlar, Türkler ve diğer halkların biyografileri ve şecere konusunda kapsamlı bir kaynaktır.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.