Pronator teres

Pronator teres kası (Latince: musculus pronator teres) önkolda yer alan ve pronator quadratus kası ile birlikte önkolun pronasyon yapmasını yani kolu döndürerek el ayasının geriye doğru bakmasını sağlayan kastır.

Pronator teres kası.

İki başlı bir kastır. Caput humerale ve Caput ulnare, humeral başı epicondylus medialisten başlar.Ulnar başı ise proc. coronoideus'tan başlar. kas Radiusun tuberositas pronatoriasında sonlanır.

Bu kasın dış (lateral) tarafı fossa cubitalis'in iç (medial) sınırını oluşturur.

Pronator teres kasının Latince adı pronus adlı kelimeden gelmektedir. Bu kelime Latincede "öne eğimli olmak" veya "yüz aşağı yatmak" gibi çevrilebilir. Bu sözcük önkolun pronasyon hareketi yapmasında görev üstlenmesinden almıştır. Gene Latince bir terim olan teres, Latincede "yuvarlak veya silindirik şekilde (olan cisim)" veya "uzun ve yuvarlak (cisim) " anlamına gelmektedir, ve kasın biçimini niteler. Bu bilgiler ışığında pronator teres kasının adının, işlevi ve şeklinden dolayı verildiğini görürüz. Pronator teres'in dolaylı olarak Türkçeye çevrilmesi ise şu şekildedir:

Önkolu, yer tarafına doğru (aşağıya) döndüren (bununla birlikte el ayası da anatomik pozisyona göre ters kısımda olacaktır) silindir biçimindeki kas olur.[1]

  1. "Pronator teres muscle", Wikipedia (İngilizce), 29 Temmuz 2020, erişim tarihi: 13 Ağustos 2020
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.