Pronasyon

Pronasyon anatomide, önkolun radioulnar eklem ya da ayağın subtalar ve talokalkaneonavikular eklemler etrafında yaptığı dönme hareketidir.[1][2] Önkol için, standart anatomik konumda ayakta dururken, pronasyon, el ayasını omzu döndürmeden arkaya bakar konumdan öne bakar konuma getirir. Bu hareket yukarıdan bakıldığında sağ önkol için saat istikametinin tersine, sol önkol için ise saat istikametinde bir dönüştür. Önkol için pronasyon hareketini pronator quadratus ve pronator teres kasları sağlar. Ayak için, pronasyon, ayak tabanının standart anatomik konumdan daha yan dönmesini sağlar. Pronasyonun tersi supinasyondur.

Pronasyon
Supinasyon
Bükülmüş bir kolun pronasyon ve supinasyon konumlarının karşılaştırmsı.

Notlar

  1. Kendall FP, McCreary EK and Provance PG. (1993).Muscles Testing and Function. 4th Edition. Lippincott Williams and Wilkins. Philadelphia. ISBN 0-683-04576-8.
  2. Brukner P and Khan K. (1993). Clinical Sports Medicine. 1st Edition. McGraw-Hill Book Company. Sydney. ISBN 0-07-452852-1.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.