Programlama paradigması

Programlama paradigması, bilgisayar programlamanın temel bir tarzıdır. Buna nazaran metodoloji, yazılım mühendisliği problemlerinin çözümünde kullanılan belirli bir stildir. Kavramlarda, programın unsurlarını temsil etmek için kullanılan soyutlamalarda (nesneler, fonksiyonlar, değişkenler, kısıtlar, vs.) ve hesaplamayı oluşturan adımlarda (atama, değerlendirme, devamlık, veri akışı, vs.) paradigmalar farklılık gösterirler.

Paradigmalar

 • Akış tabanlı (flow-based)
 • Boru hattı (pipeline)
 • Etki alanı özgü (domain-specific)
 • Gramer yönelimli (grammar-oriented)
 • Lehçeleme (dialecting)
 • Kasıtlı (intentional)
 • Kısıtlı mantık (constraint logic)
 • Tutsakedici mantık (abductive logic)
 • Tümevareabilir mantık (inductive logic)
 • Otomatik (automatic)
 • Genel (generic)
 • Şablon (template)
 • Kural tabanlı (policy-based)
 • Yansıtıcı (reflective)
 • Öznitelik yönelimli (attribute oriented)
 • İşlem yönelimli (process-oriented)
 • Otomata tabanlı (automata-based)
 • Kaygıların ayrımına (separation of concerns) göre:
 • Özyinelemeli (recursive)
This article is issued from Vikipedi - version of the 4/4/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.