Prizren Sancağı

Prizren Sancağı (Arnavutça: Sanxhaku i Prizrenit; Sırpça: Призренски санџак), Osmanlı İmparatorluğu'nun sancaklarından biriydi. Sancağın merkezi Prizren'di.

Prizren Sancağı
Osmanlı İmparatorluğu sancağı

1455–1913
Prizren Sancağı harita üzerinde
Merkez Prizren
Tarih
 - Kuruluş 1455
 - Kaldırılış 1913
Bugün parçası  Sırbistan
 Karadağ
 Kosova (de facto)

Tarihçe

Prizren Sancağı 1455 yılında Prizren'in Sırp Despotluğu'ndan Osmanlı İmparatorluğu tarafından alınması sonucunda kurulmuştur. 1867 yılında sancak Debre ve İşkodra sancakları ile birlikte İşkodra Vilayeti'ne bağlandı. 1871 yılında ise sancak yeni kurulan Prizren Vilayeti'ne bağlandı. Daha sonra Prizren Vilayeti ve sancakları 1877 yılında kurulan Kosova Vilayeti'ne bağlanmış olup Prizren vilayetin merkezi yapıldı. Sancak Ekim 1912 tarihinde I. Balkan Savaşı sırasında Sırbistan ve Karadağ tarafından işgal edildi[1] ve 1913 Londra Konferansı ile birlikte Sırbistan ve Karadağ arasında paylaşıldı.

İdari bölümler

Prizren Sancağı 1889-1913 yılları arasında dört kazaya ayrılmaktaydı.[1]

Kaza Nahiyeler
Prizren Prizren, Rahofça
Gostivar
Kalkandelen Kalkandelen
Luma Kaliş

Kaynakça

Dipnotlar

  1. Yücel Yigit (2010), "Prizren Sancağı'nın Idarî Yapısı (1864–1912)", History Studies, 2/1, Zaten Balkan Savaşları sonunda 31 Ekim 1912’de deşehir Sırp kontrolüne geçmiş ve Prizren’deki Osmanlı idaresi de sona ermiştir.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.