Pressburg Barışı

Pressburg Barışı ya da Pressburg Antlaşması, Pressburg'da (günümüzde Bratislava, Slovakya) imzalanan dört barış antlaşması için kullanılan isim.

Birinci

İlk Pressburg Barışı 2 Temmuz 1271'de Bohemya Kralı II. Ottokar ile Macar Kralı V. István arasında imzalandı. Bu antlaşma ile Macaristan günümüz Avusturya ve Slovakya topraklarından feragat etmiş, Bohemya da Macaristan'da fethettiği toprakları bıraktı.

İkinci

İkinci Pressburg Barışı ya da Pressburg Antlaşması, 7 Kasım 1491'de İmparator I. Maximilian ile Bohemya ve Macaristan Kralı II. Vladislaus arasında imzalandı. Bu antlaşma ile Vladislaus Aşağı Avusturya üzerindeki iddialarından vazgeçti.

Üçüncü

Üçüncü Pressburg Barışı ya da Pressburg Antlaşması, 30 Aralık 1626'da Transilvanya'da Habsburg Monarşisi'ne karşı başlatılan bir isyanın lideri Gabriel Bethlen ile II. Ferdinand arasında imzalandı. Bu antlaşma ile isyan sona erdi, Bethlen imparator aleyhine savaşmayacağı ve Osmanlı Türkleri ile müttefik olmayacağı konusunda anlaşmaya vardı.

Dördüncü

Pressburg Barışı ya da Pressburg Antlaşması; Almanca: Preßburger Frieden; Fransızca: Traité de Presbourg) 26 Aralık 1805'te Fransa ile Avusturya arasında Ulm ve Austerlitz Muharebeleri'nde Avusturya'nın aldığı yenilgilerin sonucu olarak imzalandı.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.