Pozitron

Pozitron, elektronun karşı parçacığı olan artı yüklü leptondur.

Pozitron
Carl Anderson tarafından gözlemlenen ilk pozitronun bulut odası fotoğrafı (2 Ağustos 1932). Odayı, 6 mm'lik kurşun bir levha ayırmaktadır. Parçacığın iyon izinin sapması ve doğrultusu, parçacığın bir pozitron olduğunu göstermektedir.
İstatistik Fermiyon
Nesil Birinci
Etkileşim(ler) Kütleçekimi, elektromanyetik, zayıf
Sembol
e+
,
β+
Parçacık Elektron
Teorileştirme Paul Dirac (1928)
Keşif Carl Anderson (1932)
Kütle

me 9.10938356(11)×10-31 kg
5.485799090(16)×10-4 u

0.5109989461(13) MeV/c2
Spin 1/2
İmha

Antiparçacık kavramının ilk örneği "pozitrondur". Pozitronun varlığı deneysel olarak kanıtlanmadan önce bir hipotez olarak ortaya atılmıştı. 1928'de İngiliz fizikçisi Paul Dirac, Schrödinger denklemini genişletti. Dirac'ın amacı Schrödinger denkleminin görelilik teorisiyle uyumlu hale getirmekti ama daha fazlasını elde etti. Dirac'ın denklemi spin kuantum sayısını s=½ olarak veriyordu ve böylece elektron spini öngörülmüş oluyordu.

Dirac denklemi elektrona uygulandığında, yükü +e olan ikinci bir parçacığın da aynı denklemi sağlayacağı görüldü. Yükü pozitif olarak bilinen tek parçacık proton olduğundan, Dirac önce yazdığı denklemin protonuda kapsadığını zannetti. Fakat kısa sürede, +e yüklü bu parçacığın elektronla aynı kütleli ve aynı spinli olması gerektiği anlaşıldı. Bugün bu parçacığın "pozitron" olduğunu biliyoruz. (pozitif elektron da denir),1932 yılında Amerikalı fizikçi Carl David Anderson tarafından kozmik ışınlarla gözlenmiş ve keşfedilmiştir.[1] Dirac ortaya koyduğu denklemin pozitronu işaret ettiğini görememesi üzerine ''Denklemim benden akıllı'' demiştir.[2]

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.