Posterior inferior serebellar arter

Posterior inferior serebellar arter ( PICA ), vertebral arterin en büyük dalıdır. Beynin bir parçası olan beyinciklere kan sağlayan üç ana arterden biridir. Posterior inferior serebellar arterin tıkanması lateral medüller sendrom adı verilen bir inme ile sonuçlanabilir.

Posterior inferior serebellar arter
Beyinciği besleyen dalların şematik gösterimi
Latince isim arteria inferior posterior cerebelli
Kaynak yapı Vertebral arter
Hedef yapı Beyincik
Tanımlayıcılar
Microsoft Academic 2781138976
TA 4542
FMA 50518

Yapısı

PICA sıklıkla Vertebral arterin duraya girdiği seviyeden 10 mm uzakta dallanır. %5-8 oranında ekstradural (duranın dışında) olabilir. PICA anatomik olarak 5 segmentten oluşur:

  1. Anterior medüller segment: Vertebral arterden PICA çıkış noktası ile Oliver çekirdek tepesine kadar olan kısım.
  2. Lateral medüller segment: Oliver çekirdek tepesinden 9, 10 ve 11. kranial sinirlerin başlangıç noktasına kadar olan kısım.
  3. Tonsilomedüller segment: serebellar tonsil ile tonsilomedüller fissür arasındaki segment.
  4. Telovelotonsiler segment: Anjiografide kranial loop olarak tarif edilen ve saç tokası görünümü veren segmenttir.
  5. Kortikal dallar: Beyinciğin tabanına dağılan terminal dallardır

İlk 3 segmentin cerrahi olarak korunması gereklidir. Aksi takdirde ciddi nörolojik komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Cerrahi esnasında son 2 segmentin sakrifikasyonunda ise minimal nörolojik bulgular ortaya çıkabilir.

İzlediği yol

Üst kısmı etrafında geriye medulla oblongatanın arkasına doğru vagus siniri ve aksesuar sinir üzerinden, beyinciğin alt yüzeyine doğru uzanır ve burada 2 ana dala ayrılır.

Medial dal serebellumun iki yarı küresi arasındaki çentiğe kadar devam eder; lateral dal, lateral sınırına kadar serebellumun alt yüzeyini beslerken, AICA ve baziler arterin, süperior serebellar arterin dalları ile anastomozlar yapar.

Bu arterden çıkan bazı dallar dördüncü ventrikülün koroid pleksusunu besler.

Klinik önemi

Bir trombüs veya embolusa bağlı posterior inferior serebellar artere kan dolaşımının bozulması, felce neden olabilir ve lateral medüller sendroma (Wallenberg) yol açabilir. Bu arterin veya vertebral arterlerin ciddi şekilde tıkanması da Horner Sendromuna yol açabilir.

Kaynakça

1. Bu madde Gray's Anatomy (1918)'nin 20. baskısının halka açık hesabının 580. sayfasının çevirisi ile hazırlanmıştır.

Beyin tabanının arterleri. Altta PICA. Sağ tarafta Beyinciğin ve sağ temporal lobün bir kısmı çıkarılmıştır.

2. Handbook of Neurosurgery, 8th Edition, Mark S. Greenberg, ISBN 978-1626232419

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.