Popüler

Popüler genel anlamda, bir olay, konu, nesnenin insanların ilgilenmesine bağlı olarak artan bir kavramdır. Genellikle kültür kavramlarına (müzik, literatür, tiyatro ve sinema yapıtları) atfedilen bir olgudur. Buna göre popüler olan bir kavram şu özellikleri kapsar;

  • genel olan kavramlar;
  • geniş kitlelere hitap eden kavramlar;
  • genel halkın ulaşabileceği kavramlar.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.