Pontus kralları listesi

Pontus Krallığı Klasik Yunan dönemini takip eden Helenistik dönemde Anadolu'da kurulan hükümdarlıklarından biridir. Bu krallık Anadolu'nun birçok yörelerini zaman zaman elinde bulundurmakla beraber en önemli merkezi Doğu Karadeniz bölgesinde idi.

Krallık

Babası (günümüzde Bursa olan o zaman klasik çağlarda "Prusias ad Mare" adını bile almamış olan) Kios'da bir asıl aileye mensup Mitradat'ın oğlu olan MÖ 302'de I. Mitridat Ktistes adlı verilen bir kişinin işgal ettiği Paflogonya kıyılarında kurulmuş ve I. Mitridad MO 281'de "kral (basileus)" unvanı almıştır.

İlk dönemde bu krallık Selevkoslar tarafından rakip olarak görülmüş; bazen diplomasi ve bazen savaş yolu ile bu rekabet bu krallığın en önemli politika uğraşı olmuştur. Selevkosların çöküşünden sonra Anadolu'da önemli siyasi güçlerden biri olmuştur.

Roma Cumhuriyeti'nin Anadolu'ya girişi ile Pontus önce Roma Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler kurmuş ve Pön savaşları ve Romalıların Bergama'ya karşı mücadelesinde V. Mitridat Roma'ya destek sağlamıştır. Fakat oğlu VI. Mitridat döneminde Pontus ile Roma Mitridat Savaşları adı verilen savaşlara girişmişler ve VI. Mitridat geç Roma Cumhuriyet'in en önemli generalleri olan Lucius Cornelius Sulla, Lucullus ve Gnaeus Pompeius Magnus'a karşı koyup birçok başarı edinip Roma'nın Anadolu'da ilerlemesine en büyük engel olmuştur. I. Fernakes'de Sezar ile mücadele etmiş ve Sezar'ın onu yenmesi haberi "Vene, Vidi, Vici (Geldim, Gördüm, Fethettim)" dünya tarihinin ünlü sözleri olarak günümüzde de hatırlanmaktadır. MÖ.47'de bu yenilgiden sonra Pontus Roam idaresi altına girmiştir.

Bundan sonra Pontus Krallığı MÖ 39-MS 69'dan sonra tekrar eski hanedan altında Roma'ya bağlı ikincil krallık olarak devam etmiştir. Bu dönemde bağımlı Pontus Kralları civardaki diğer bağımlı krallıkların hükümdarlığını da yapmışlardır. MS 62'de Roma İmparatoru Nero en son bağımlı Pontus kralı olan III. Polemon'un Pontus Krallığı'ndan feragat etmesini sağlamış ve Pontus Krallığı ortadan kalkmıştır.

Pontus Kralları (MÖ 302 - MS 64)

Kral olma tarihi Krallığın sonu Adı Unvan kaynağı Notlar
MÖ 302 MÖ 266 I. Mitridat Ktistes Kios'lu Mitridat'ın oğlu MÖ 281'de kral unvanı aldı.
MÖ 266MÖ 250 Ariobarzanes I. Mitridat Ktistes'in oğlu
MÖ 250MÖ 220 II. Mitridat Ariobarzanes'in oğlu
MÖ 220MÖ 195 III. MitridatII. Mitridat'ın oğlu
MÖ 195MÖ 170 I. Farnekes III. Mitridat'ın oğlu
MÖ 170MÖ 150 IV. Mitridat III. Mitridat'ın oğlu
MÖ 150MÖ 121 V. Mitridat I. Farnekes'in oğlu
MÖ 121MÖ 63 VI. Mitridat V. Mitridat'in oğlu
MÖ 63MÖ 47 II. FarnekesV. Mitridat'in oğlu Aynı zamanda Bosporos Kralı.
MÖ 47MÖ 39 Roma Imparatorlugu'na ilhak.
MÖ 39MÖ 37 Dareios II. Farnekes'in oğluRoma'ya bağlı kral.
MÖ 37MÖ 37 Arsaces II. Farnekes'in oğluRoma'ya bağlı kral.
MÖ 37MÖ 8 I. Polemon Laodikeia'li Zenon'un oğluRoma'ya bağlı Kilikya, Pontus, Colchis ve Bosporos Kralı.
MÖ 8MS 38 Pythodoris I. Polemon'un karisiPontus, Bosforos, Kilikia ve Kapadokya krallıkları Roma'ya bağlı kraliçesi.
MS 38MS 64 II. Polemon Pythodoris ile [I. Polemon'un ogluRoma'ya bağlı Pontus, Colchis ve Kilikya kralı.

Kaynakça}

    Ayrıca bakınız

    Dış bağlantılar

    This article is issued from Vikipedi - version of the 12/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.