Pontifex maximus

Pontifex Maximus, Antik Roma devlet dini kurumlarından Pontifler koleji'nin (Pontifler kurulun) en büyük rahibi. Antik Roma Dininin en önemli pozisyonuydu ve ilk kez bir Plebin seçildiği MÖ 254 yılına kadar sadece patrici sınıfından insanlara açıktı.

Bu kategoride yer alan maddeler
Antik Roma hükûmeti ve siyasetinin
bir parçasıdır.
Dönemler
 • Zaman çizelgesi
Roma Anayasası
 • Krallık anayasası
 • Cumhuriyet anayasası
 • İmparatorluk anayasası
 • Geç imparatorluk anayasası
 • Senato
 • Yasama organları
 • Yürütme memurları
Teamül ve hukuk
 • Senatus consultum ultimum
Meclisler
Olağan makamlar
Olağanüstü makamlar
Unvanlar

Roma Cumhuriyetinin bu baskın dinsel makamı, Augustus döneminden itibaren yavaş yavaş siyasallaştı ve en sonunda İmparatorluk makamının kapsamına dahil edildi. Bu unvanın son kullanımı 375 - 383 yılları arasında tahta çıkmış olan imparator Gratian'ın yazıtlarında görülür,[1] ve aynı imparator bir süre sonra bu unvanı kullanmaktan vazgeçmiştir.[2][3]

Gratian'ın saltanatında, 366 - 384 yılları arasında Roma Piskoposluğu yapan Papa Damasus'un "Pontifex Maximus" unvanının kullanan ilk papa olduğu söylenir ancak bu iddiayı destekleyecek bir kayıt ele geçmemiştir.[4] İmparator I. Theodosius'un De fide catholica8 Şubat 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. adlı 27 Şubat 380 tarihli fermanı Damasus'tan "Pontifex Maximus" değil de "pontifex" olarak bahseder. Tarihin çok daha sonraki dönemlerinde "Pontifex Maximus" unvanı, Rönesans ve modern çağların papalarına ait binalar, anıtlar ve sikkeler üzerinde görülür.

Notlar

 1. Pontifex Maximus LacusCurtius, yeniden gözden geçirme; 15 Ağustos 2006
 2. "Gratian." Encyclopædia Britannica. 2008. Encyclopædia Britannica Online. erişim; 26 Şubat 2008 <http://www.britannica.com/eb/article-9037772 21 Nisan 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.>.
 3. Pontifex Maximus 12 Ocak 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Livius.org sitesinde Jona Lendering'e ait yeniden gözden geçirme; 15 Ağustos 2006
 4. İçerisinde "Pontifex" kullanımı olan kayıtları bulmak çok daha kolaydır: "Hiyerarşik adlandırmada, bir piskopos için kullanımı en sık göze çarpan terim pontifex'tir." (Paul Pascal: Medieval Uses of Antiquity (Antikitenin orta çağ kullanımı) The Classical Journal, Cilt. 61, No. 5 (Şubat., 1966), s. 193-197; cf. The American Heritage Dictionary of the English Language: Fourth Edition. 2000: (İngilizce Dili İçin Amerikan Mirası: Dördüncü Baskı. 2000:) 9 Ocak 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. "Pontiff: 1a. The pope. b. A bishop. 2. A pontifex."

Kaynakça

  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.