Polybius

Polybius
Doğum MÖ 203
Megalopolis, Yunanistan
Ölüm MÖ 120
Milliyet Yunan
Meslek Tarihçi

Polybius (MÖ 203–120, Yunanca: Πολύβιος), Yunan tarihçi. The Histories adlı kitabında Helenistik dönemini anlatmıştır. Yönetimler döngüsü üzerinde çalışmalar yapmıştır. Fikirleri daha sonra Montesquieu'nun The Spirit of the Laws'da ve ABD Anayasası'nın hazırlanmasında kullanıldı. Siyasi anlayışı, bugün Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler gibi çeşitli disiplinlerde çalışma malzemesi olarak kabul edilmektedirler.

Şifreleme

Antik Yunanistan'da askerî ve ticari bilginin güvenli bir şekilde iletimini sağlayabilmek için Yunanlar bazı şifreleme sistemleri geliştirdiler. Bugün Polybius damatahtası denen, bir cihaz kullanarak metin şifrelemenin temellerini ortaya koydu.

Polybius Damatahtası

Polybius damatahtasının, alfabenin harflerini içeren beşe beşlik bir ızgaradan oluştuğu bilinir. Ancak bu ızgara, kullanılan alfabenin, hatta şifrelenecek metnin içerdiği alfabe harfleri sayısına bağlı olarak istenen boyutta (n × m , n,m ) tasarlanabilir. Her harf, ilki harfin bulunduğu satır ve ikincisi de sütun olmak üzere iki sayıya dönüştürülür. A için 11, B harfi için 12 ve sonraki harfler için ilgili sayılar eşleşir.

Polybius şifrelemesinin zayıf yönleri

Polybius şifrelemesinde her sayı(ya da simge)tek bir harfi ifade ettiğinden, dilin yapısındanhareketle böyle bir şifreyi çözmek zor değildir. Şifrelei metnin boyunun uzun olması da deşifrelemeyi kolaylaştırır. Daha büyük damatahtaları kullanılarak ve alfabe bitiminde alfabeyi yeni baştan yazılarak,aynı harfi birkaç sayıyla da gösterilerek, o zaman şifreyi çözmek daha zorlaştırılabilir. Dilbilim kurallarına uymayan ya da çok sık şifreleme hatası yapan birinin şifresini çözmek zaman alabilir ama yine de metin çok uzunsa deşifrelemek zor değildir.

Şifreleme algoritması

Şifrelenecek metnin her harfi için, damatahtasında o harfe denk gelen satır ve sütun numarası ile bir sayı bulunur. Örneğin ; şifrelenecek metin poliybius ise,

p harfi için 4. satır 5. sütun ---> 45,
o harfi için 6. satır 1. sütun ---> 61 ... şeklinde tüm harfler damatahtasındaki sayılar ile eşleştirilerek her harf için birer sayı bulunur.

Sonuçta bu değerler birleştirildiğinde şifreli mesaj aşağıdakine benzer şekilde elde edilmiş olur. polybius --> 4561...

Deşifreleme algoritması

Şifrelenmiş metin deşifrelenirken bu defa tablo, tersten kullanılır.Açmak istenilen metin 456123 olsun.Bu metni deşifrelemek için satır /sütun sırası kullanılır.

ilk sayı 4, dolayısıyla 4. satıra bakılır, ikinci sayı 5 dolayısıyla 5. sütuna bakılır –> p
üçüncü sayı 6, dolayısıyla 6. satıra bakıyoruz, dördüncü sayı 1 dolayısıyla 1. sütuna bakıyoruz –> o

şeklinde devam edilerek açık metin elde edilir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.