Politika (gazete)

Politika , İsmail Cem, Ercan Arıklı, Kadri Kayabal ortaklığında 15 Eylül 1975'te yayına başlayan günlük ulusal gazete. Politikanın başlıkaltında 'savaşsız sömürüsüz bir dünya için', sağ tarafta 'bir ekmek bir politika' yazıyordu. Daha önce "Ekonomi Politika" adıyla yayımlanan gazetenin el değiştirmesiyle "Politika" adını alan gazetenin sahibi Ercan Arıklı, başyazarı İsmail Cem'dir. Aynı zamanda Ahmet Kahraman da önemli yazılar yazmıştır. 1976 sonlarında Vedat Dalokay'ın uhdesine geçen gazete, 1977 yılında DİSK'in yayın organı olmuştur. Daha sonra tekrar el değiştirmiş, politik çizgisini belirginleştirmiştir. Yazarları 141 ve 142. maddelerden yargılanmışlar, 1978 yılında gazetenin yazı işleri sorumlusu Ali İhsan Özgür kaçırılarak öldürülmüştür. Gazete temelde sol yayın politikası izlemiştir.

Yazı kadrosunda bulunanlar: Haluk Şahin, Hilmi Yavuz, Çetin Altan, Ahmet Kahraman, Hıfzı Topuz, Tan Oral, Vedat Dalokay, Oya Baydar, Şükran Kurdakul'dur. Ayrıca Ferruh Doğan ve Tan Oral'ın karikatürleri bu gazetede yayımlanmıştır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/8/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.