Politik psikoloji merkezi

Politik Psikoloji Merkezi Türkiye'de 1992 yılında dönemin başbakanı Süleyman Demirel onayıyla Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuş bir merkezdir. “Etnik Terörizmin Psikolojisi”, “Politik Psikoloji” ve “Sovyetler’deki Politik Değişim ve Yeni Etnik Yapılanma” konulu kitaplar, merkez tarafından Başbakanlık Basımevi aracılığıyla basılmıştır. Merkez, daha sonra 1997 yılında pasif konuma geçmiştir.

Türkiye'de Politik Psikoloji Merkezi, aktif olduğu yıllar arasında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne bağlı olarak Org. Doğan Beyazıt birlikteliğinde çalışmalarını sürdürmüştür. Merkezin başkanlığını daha sonra Politik Psikoloji Derneği'ni kuran Prof. Dr. Abdülkadir Çevik yapmıştır.

ABD'de ise 30 sene önce dönemin psikanalistleri, ekonomistleri ve siyaset bilimcileri Jeanne Knutson tarafından bir araya getirilerek Politik Psikoloji Cemiyeti kurulmuştur. Prof. Dr. Vamık Volkan ise cemiyetin 4. başkanlığını yapmıştır.

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.