Polisiklik aromatik hidrokarbon

Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAHlar), heteroatom veya ornatik taşımayan ve kaynaşık aromatik halkalar içeren kimyasal bileşiklerdir.[1] PAHlar yağ, kömür ve katran bırakıntılarında bulunur ve yakıtların (fosil yakıtları veya biyoyakıtlar) yakılmasında yan ürün olarak ortaya çıkar. Bir kirletici olarak düşünülmelerinin nedeni bazı bileşiklerinin karsinojen, mutajen ve teratojen olarak tanımlanmış olmasıdır.

Aynı zamanda yıldızlar arası ortamda da; kuyrukluyıldızlarda ve göktaşlarında bulunmuşlardır ve yaşamın ilk biçimlerinde bir temel teşkil edecek aday molekül olarak gösterilmişlerdir.

Kaynakça

  1. J. C. Fetzer: The Chemistry and Analysis of the Large Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. Wiley, New York, 2000.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.