Poliamit

Poliamit, amit bağları tarafından bağlanmış monomerler içeren bir polimerdir. Doğal ve sentetik örnekleri mevcuttur. En yaygın, doğada bulunan örnekleri polipeptit ve proteinlerdir, örneğin ipek, yün. Yapay, sentetik polyamitlere örnek olarak (naylon, kevlar, sodyum (poli)aspertat verilerebilir.

Kevlar yapı zinciri

. Sentetik polyamitler tekstil, otomotiv sektörü, mutfak eşyaları ve spor giysilerinde dayanıklılıklarından dolayı yaygın olarak kullanılmaktadır.

Monomerden elde edilişi

Bir asit klorid grubu veya karboksilik asit ve bir amino grubun yoğuşma reaksiyonundan amit bağı elde edilir. Küçük molekül, (genellikle su, amonyak veya hidrojen klorid) elimine edilir. Amino grup ve karboksilik asit grubu aynı monomer üzerinde olabilir, veya biri iki amino grup ile, diğeri iki karboksilik asit veya asit klorid grubu ile iki farklı bifonksiyonel monomerden, polimer oluşabilir.

Amino asitler, tekil monomer örneklerindeki gibi, benzer moleküllerle reaksiyona girip poliamit formunu alabilir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.