Poliamin

putresin
kadaverin
spermidin
spermin

Poliaminler, ökaryot ve prokaryot hücrelerin olmazsa olmaz yapıtaşlarından putresin, kadaverin, spermidin ve spermin gibi primer amin gruplarından iki ya da daha fazla sayıda içeren organik bileşiklerdir.

Siklen, siklik poliaminler sınıfının temel yapıtaşı olarak görülmektedir. Polietilen amin ise aziridin monomerine dayanan bir polimerdir.

İşlevleri

Poliaminlerin hücre içindeki sentezi çok düzenli bir yapıya sahip olmasına karşın, bu moleküllerin temel işlevi tam olarak bilinmemektedir. DNA'ya bağlanan bu katyonlar belli aralıklarla sıralanmış diğer katyonlarla bileşikleri oluştururlar.

Hücresel poliamin sentezi engellendiğinde, hücre büyümesi ya tümüyle durmakta ya da büyük ölçüde yavaşlamaktadır. Bu durumda, hücre büyümesini olağan koşullara geri getirmek için ekzojen poliaminlerin sağlanması gerekecektir. Çoğu ökaryot hücre, hücre duvarlarında bu tür poliaminlerin hücre içine alınmasını kolaylaştıran poliamin taşıyıcı sistemler barındırmaktadır. Bu sistem hızla yenilenen hücrelerde oldukça etkindir ve henüz gelişim aşamasındaki bazı kemoterapötikler bunları hedef almaktadır.[1]

Poliaminler, NMDA ve AMPA reseptörleri gibi birçok iyon kanalının önemli modülatörleridir. Voltaj-bağımlı potasyum kanallarını engelleyen bu yapılar, hücresel enerjinin (hücre zarındaki K+ iyonu değişimi gibi) korunmasına yardımcı olurlar.

Lineer poliaminlerin sentezi

Putresin

Putresin, her ikisi de arjininden başlayan iki farklı yolla elde edilir.

Kadaverin

Kadaverin, lizinin lizin dekarboksilaz (LDC) ile tek adımlı tepkimesi sonucunda elde edilir.

Spermidin ve spermin

Spermidin, dekarboksile bir S-adenosil-L-metionin (SAM) aminopropilik grubu kullanılarak putresinden elde edilir. Tepkime, spermidin sentaz yardımıyla gerçekleşir.

Spermin ise spermidinin SAM ile spermin sentaz eşliğinde tepkimesi sonucu elde edilir.

Kaynakça

  1. Wang C, Delcros JG, Cannon L, Konate F, Carias H, Biggerstaff J, Gardner RA, Phanstiel IV O 4th. Defining the molecular requirements for the selective delivery of polyamine conjugates into cells containing active polyamine transporters. J Med Chem. 2003 Nov 20;46(24):5129-38. PMID 14613316

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/6/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.