Polatlı Höyük

Arkeolojik Höyük
Adı: Polatlı Höyüğü
il: Ankara
İlçe: Polatlı
Köy: Merkez
Türü: Höyük
Tahribat: Yapılaşma[1]
Tescil durumu: Tescilli[1]
Tescil No ve derece: 2053 / 1,3
Tescil tarihi: 12.11.1991
Araştırma yöntemi: Kazı

Polatlı Höyüğü, Ankara İl merkezinin 65 km. güneybatısında, Polatlı İlçesinde yer alan bir höyüktür. Burhan Tezcan'ın 1956 yılında yayımladığı bir çalışmasında Zafer Höyük olarak gösterilmiştir. Tepe, 200 metre çapında ve 25 metre yüksekliktedir.[2]

Kazılar

Höyükteki ilk kazı çalışmaları, tahribatı önlemek için 1949 yılında Seton Lloyd ve Nuri Gökçe başkanlığında üç haftalık bir kurtarma kazısı olarak yapılmıştır.[2]

Tabakalanma

Kazılarda ana toprağa kadar 4 tabakada 31 yapı katı saptanmıştır. Tabakalar eskiden yeniye doğru şu şekilde gösterilmektedir.[2]

Buluntular

Tüm yapı katlarında binalar taş temel üzerine kerpiç duvarlarla yapılmıştır. Dörtgen planda oldukları düşünülmektedir. Dam çöküntülerine bakılarak yapıların düz damlı olduğuna karar verilmiştir.[2]

Kazılarda bulunan mezarlar, Polatlı Höyük'teki ölü gömme geleneğinin zaman içindeki değişimi hakkında ilginç bilgiler sağlamıştır. I. yapı katında basit toprak bir mezarda hocker durumunda (ana rahmindeki gibi) ve sağ yanına yatırılmış bir yetişkin iskeleti bulunmuştur. Mezarda gömüt armağanı yoktur. VI. yapı katında ise 110 x 50 cm. boyutlarında levha taşlardan yapılmış bir sanduka mezar açılmıştır. Bu mezarda da gömüt armağanı yoktur. VII. yapı katında ise yine sanduka bir mezarda bir çocuk iskeleti bulunmuştur. Bu mezarda gömüt armağanı olarak bir depas bulunmuştur. Üç mezarda ölüler hocker durumunda ve sağ yanlarına yatırılmış olarak bulunmuştur.[2]

Tahribat durumu

Kuzey ve güney kesiminden, kerpiç yapımı için toprak alınmasıyla büyük ölçüde tahrip olmuştur. Ayrıca bina ve yollarla höyüğün etekleri ortadan kaldırılmıştır.[1]

Kazılarda ele geçen bir çeşit çift kulplu maşrapa olan depasların, yerleşmenin Troya II. tabakayla olan kültürel ilişkileri göstermektedir.[2]

Çakmaktaşı, çert, kalkedon, obsidiyen ve beyaz kuvarstan yontmataş aletler ele geçmiştir. Bunlar, ok ve mızrak uçları, orak-bıçak ve dilgi bıçaklardır.[2]

Dış bağlantılar

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 5/29/2012. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.