Lomlar

Lomlar
Toplam nüfus
2000.
Önemli nüfusa sahip bölgeler
Diller
Lomavren, Ermenice, Gürcüce, Türkçe
Din
Ortodoks-Hıristiyanlık , Sünni-İslam
İlgili etnik gruplar
Domlar, Romanlar, Hint-Aryan

Lomlar veya Poşalar, (Ermenice: Բոշա Poşa/Boşa, Gürcüce: ბოშა Boşa, Rusça: Боша Boşa), Ermenistan, Gürcistan, Türkiye ve az da olsa Azerbaycan'da belli bölgelere dağılmış olan Hint-Aryan dilleri'nde ve içinde yoğun Ermenice kelimelerin de bulunduğu Lomca (Lomavren) dilini konuşan 11. yüzyıl'da Hindistan'dan ayrılmış ve batıya doğru göç etmiş günümüzde Domlar, Dombalar ve Rom gibi gruplarla beraber çağdaş Roman halklarının etnolojik yapısını oluşturan Proto-Roman bir etnik grup.

Lomlar genelde tüm Roman halkları gibi bulundukları coğrafya ve ülkelerin dillerini konuşurlar. Günümüzde Ermenistan'da Lomca yani Lomavren dili belli bir düzeyde varlığını korumuș olmasına karşın, Türkiye'de yaşayan Poşalar sadece Lomca kelime haznesi ile türkçe konuşurlar. Gürcistan'da Tiflis, Kutaisi, Ahılkelek ve Ahıska şehirlerinde, Ermenistan'da Erivan'ın ilçeleri olan (Kanaker-Zeytun, Nork-Maraş) ve Gümrü şehirlerinde yoğun olarak yaşarlar. Türkiyede ise Artvin, Erzurum, Sivas, Ardahan, Erzincan gibi Doğu Karadeniz illeri Lom nüfusun ağırlıklı olarak yaşadıkları şehirlerin bașında gelir.

Anadoluda kendini Poşa olarak adlandıran grup göç hareketlerinde Batı'ya gitmemiş Anadolu'da kalmıştır. Çoğunlukla Batı Ermenicesinin yerel varyantını konuştukları görülür. Lomavren diline ait birkaç sözcük vardır.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.