Plummer hastalığı

Plummer hastalığı; aşırı işlevli tiroid adenomu, toksik adenom veya toksik multinodüler guatr. Bu hastalık genellikle kadınlarda görülür. Adenom genellikle 40-50 yaş arasında görülür.

Patofizyoloji

Adenom hipotalamus-hipofiz denetimi olmayan bir tiroid bezi gibi çalışır. Kanda iyotlu tiroid hormonlarının aşırı artmasına karşın adenom bu hormonları bol miktarda salgılamaya devam eder. Adenom ön hipofizin TSH’sıyla uyarılmaya gereksinim duymaz. Zaten kandaki tiroid hormonlarının düzeyi çok arttığından hipotalamus geri denetim yoluyla TRH salgılamaz ve ön hipofiz TSH serbestleştirmez. Böylece tiroit bezinin adenomlu olmayan bölümü çalışmaz.

Klinik belirtiler ve teşhis

Tiroid bezi veya adenom muayenede her zaman ele gelmeyebilir ve ultrason veya İyot 131 gibi tamamlayıcı incelemelerle incelenmesi gerekebilir.

Kalp-damar bozukluklarına, çarpıntı ve üfürüme, zayıflamaya ve sinirliliğe çok sık rastlanır. Egzoftalmi veya üst göz kapağı çekilmesi görülebilir.

Tamamlayıcı muayeneler

Teşhis radyoaktif iyotla incelemelere dayanır.

Radyoaktif 131′i az bağlayan bir tiroit bezi içerisinde Adenom sıcak bir düğüm olarak gözükür. Tiroid hormonlarının düzeyi çok yüksek, TSH düzeyi düşüktür. Dışarıdan verilen TSH’yla yapılan test (ya da Querido ve Stanbury testi) tiroid bezinin sağlam bölümünün yeniden canlanmasına yol açar. Adenom özellikle tiroksin salgılar. Aşil refleksi çizimi bacak arka kaslarının yarı kasılma süresinin kısaldığını ortaya koyar.

Hastalığın gidişi

Tedavi edilmediğinde belirtiler ilerleyerek zayıflama, kalp çarpıntıları, huzursuzluk, egzoftalmi gibi kişinin genel görünüm ve sağlığı bozulabilir.

Tedavi

Tedavi genellikle adenomun cerrahi girişimle çıkarılmasına dayanır. Gerekirse kişiye tiroit hormanları dışarıdan verilir.

Guatr

Genellikle Adenom tiroit bezinin tümünü kapsar. Kıvamı yumuşaktır. Tiroyit bezinin hacmi ile klinik belirtiler arasında hiçbir orantı yoktur; kadında âdet kanaması döneminde bezin hacmi artabilir. Yutkunmayla hareket eder. Elle muayenede kalbin kasılma dönemindeki üfürümle ilgili bir titreşim algılanır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.