Platform Sutra

Altıncı Pirin Platform Sutrası (Çince: 六祖壇經, tam adı 南宗頓教最上大乘摩訶般若波羅蜜經六祖惠能大師於韶州大梵寺施法壇經), Çin'de yazılmış Budist bir metindir. Chan/Zen okullarında yeni bir çığır açmış önemli metinlerden biridir. Geleneksel olarak Shao Zhou manastırında altıncı Chan piri Huineng'ın yaptığı konuşmalara dayandığı kabul edilir. Konuşmaların ana teması, aniden aydınlanma, kişinin kendi gerçek doğasını doğrudan kavraması, śīla, dhyāna ve prajñānın özünde bir olmasıdır. Güney Chan veya "Aniden Aydınlanma" okulu öğretisinin temelini bu önemli metne dayandırır.

Budizm

Budizm
Budizm kronolojisi

Budizm Kavramları
Pratitya-samutpada
Üç Hazine
Dört Yüce Gerçek
Sekiz Aşamalı Asil Yol
Nirvāna

Önemli Kişiler
Buda
Gotama Buda
Bodhisattva

Yörelere göre Budizm
Güneydoğu Asya Budizmi
Çin Budizmi
Tibet Budizmi
Batı Budizmi
Japon Budizmi

Üçlü Budizm
Theravada
Mahāyāna
Vajrayāna

Budizmin Yazılı Kaynakları
Tripitaka
Pali Derlemesi
Vinaya
Pali Suttaları
Mahayana Sutraları
Abhidharma
Budist Tantra

Budist Kültürü

İçeriği

Birinci Bölüm Huineng hakkında otobiyografik malzeme içerir; Huineng'ın aydınlanmasının öyküsü, Chan okulunun piri oluşu, Güneye kaçışı, ve burada göreve başlaması anlatılır.

İkinci Bölüm Mahaprajnaparamita Sutra'nın okunmasından sonra verilen, prajna üzerine bir derstir. "Zihnimiz engellerle karşılaşmadan özgürce işlediğinde, ve 'gelme' ve 'gitme' özgürlüğü içinde olduğu zaman, Prajna Samadhi'sine, yani kurtuluşa ulaşırız. Böyle bir duruma 'düşüncesizliğin' işlevi denir. Ancak hiçbir şey düşünmemeye çalışmak, böylelikle tüm düşünceleri bastırmak, Dharma-güdümlü olmaktır, ve bu yanlış bir görüştür."

Üçüncü Bölümde, Huineng halktan dinleyicilerin sorularını cevaplar. Huineng Bodhidharma'nın ünlü Liang imparatoru Wu hikâyesini anlatır, iyilik yapmanın her zaman iyilikle karşılık bulamayacağını anlatan bir hikâyedir bu. Ardından Batı cennetinin tartışır; bunun fiziki bir konum olmaktan çok kişinin içsel durumunu vurgulayan bir kavram olduğunu söyler. Sonuçta, Huineng manastır dışında yaşayan halkın, içsel pratiğe yönelmeden rahiplerinkine benzer vaçgeçme uygulamalarını tercih ettiklerini belirtir.

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.