Planck yoğunluğu

Fizikte Planck yoğunluğu (ρP), Planck birimleri olarak bilinen doğal birimler sisteminde yoğunluk birimidir.

Planck yoğunluğu şöyle ifade edilir:

5,1 × 1096 kg/

Burada:

mP, Planck kütlesi
lP, Planck uzunluğu
c, bir vakumdaki ışık hızı
, indirgenmiş Planck sabiti
G, yerçekimi sabiti

Bu, çok büyük bir değerdir ve tek bir atom çekirdeğine sıkıştırılan Güneş'in yoğunluğundan yaklaşık 1023 kat daha fazladır. Büyük Patlamadan bir Planck zamanı sonra evrenin yoğunluğunun, yaklaşık olarak bir Planck yoğunluğunda olduğu düşünülüyor.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.