Piyemi

Piyemi, organizmada irinli bir odaktan piyojen etkenlerin (stafilokok, streptokok, actinomyces vb.) kan dolaşımına karışması ve organizmanın diğer bölgelerinde de apselerin oluşmasıyla karakterize bir durumdur. Antemortem muayenede yüksek ateş, genel durum bozukluğu, kaşeksi ve lokal irinli odaklar gözlenebilir. Postmortem muayenede ise karaciğer, dalak, akciğer, böbrekler ve kas dokusunda lokal irinleşme ve hafif hemorajik enfarktüsler görülebilir. İnfarktüslü olanlar hızla irinli bir şekle dönüşürler. Eklemlerde ve organizmanın değişik bölgelerinde metastazik apselere rastlanır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.