Pirazolon

Pirazolon, beş üyeli bir laktam halkasıdır, pirazol'un ek olarak keto (=O) grubu içeren halidir.

Pyrazole
Phenazone
Phenylbutazone

Moleküler formulü C3H4N2O 'dür.

Türevleri arasında şunlar bulunur:

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.