Pieter Coecke van Aelst

Pieter Coecke van Aelst, Portre
Müneccim Kralların Tapınması
Son Akşam Yemeği

Pieter Coecke van Aelst, (d. 14 Ağustos 1502, Aelst (bugün Aalst) - ö. 6 Aralık 1550, Brüksel) Flaman ressam, gravür sanatçısı, desinatör ve mimarlık kuramcısı.

Adı Pieter Coecke olan ve doğum yeri Aelst'i (bugün Aalst) unvan olarak kullanılan sanatçı atölye eğitimi gördü, Brüksel ve Roma'da anıt mimarisi, bezeme sanatları, halı desinatörlüğü gibi alanlarda kendisini yetiştirdi. 1533'te bağlı bulunduğu loncanın isteğiyle bir delegasyon eşliğinde halı ticareti için İstanbul'a gönderildi. Başkentte bir yıl kaldı. Türkçe'yi öğrendi, saraya kadar girip I. Süleyman'ın (Kanuni) takdirini kazandı, hatta padişahın bir geçit törenindeki resmini bile gravür (oymabaskı) halinde yaptı, ayrıca İstanbul'un, Balkanlar'ın yaşamından çeşitli sahneleri ve giysileri resmetti. I. Süleyman'ın Hipodram'dan (Atmeydanı'ndan) Geçit Töreni, Bir Sünnet Düğünü, Bir Cenaze Alayı, Bayram İlanı, Türklerin Kent Dışı (Taşra) Yaşamı, Türkler Nasıl Yemek Yerler?, Türkler Nasıl Seyahat Ederler? adlı çalışmaları bunlardandır.

Pieter Coecke ertesi yıl Kutsal Roma-Germen İmparatoru V. Karl 'ın (Şarlken) saray ressamı payesini kazandı. Çalışmalarını Brüksel, Roma ve çeşitli Rönesans kentlerinde sürdürdü. İtalyan mimarisinin ustalarından Felemenkçeye çeviriler yaptı. Mesleki çalışmaları kapsamında mimarlık, duvar inşaatı, goblen desinatörlüğü, perspektif vb konularda yazdığı kitaplar, Aziz Paulus'un Hayatı, Yaşu'nun Öyküsü, Büyük Günahlar adlı duvar halısı resimleri de bulunur. Bazı yağlıboya tabloların onun tarafından yapıldığı, böylece Antwerpen'in (Anvers) gotik maniyerizminden romantizme geçişi başlatan ressam olduğu sanılmaktadır. Rönesans'a katılan ilk Flaman sanatçılar arasında yer alan Coecke hakkındaki diğer bir kayda değer bilgi de ünlü ressam Pieter Brugel'i atölyesine çırak alıp yetiştirmiş ve kendisine damat seçmiş olmasıdır.

Eserleri

Dış bağlantılar

Web Gallery of Art: Pieter van Aelst

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.