Petroloji

Petroloji, taşbilim ya da kayaçbilim, köken, bugünkü koşullar, ayrışma ve çürüme içinde olmak üzere kayaçların doğal tarihiyle uğraşan bilimdir.

Alt dalları

  • Magmatik/Mağmatik kayaç petrolojisi
  • Sedimanter/Sedimenter kayaç petrolojisi
  • Metamorfik kayaç petrolojisi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.