Perspektivizm

Perspektivizm, Türkçe anlamı bakışaçıları çokluğu olan sözcük.

Bu kavram, Friedrich Nietzsche'nin felsefesinin genel olarak yöntemsel konumunu göstermektedir. Buna göre yaşam, ancak perpektifler çokluğuyla anlaşılabilir ve değerlendirilebilir. Tek bir bakış açısı ve tek bir perspektif her zaman sorunludur ve her bakış açısı da zaten kendi sınırlılıklarıyla belirlenir. Perpesktivizm, bu sınırlılıklar dolayısıyla bakış açıları çoğulluğunu önerir.

Nietzsche'ye göre, gerçeklik, yalnızca bir takım yorumların gerçekliğidir, yorumsuz ya da yorumdışı bir gerçeklik söz konusu olamaz ve bundan dolayı perspektivizm gerçekligin çoklu kavranışı olması bakımından gereklidir. Perspektivizm, Nietzscheci anlamda metafizik olmayan bir felsefi yöntemdir.

Daha sonra bu düşünce Michel Foucault ve diğer postmodern düşünürlerce kullanılacak ve geliştirilecektir.

Dipnot

This article is issued from Vikipedi - version of the 4/1/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.