Perde (çalgı)

Perde veya fret, telli çalgıların sap kısmını bölümlere ayıran, tellerle dik açı yapacak şekilde yerleştirilmiş, kabarık ve düz çizgiler. Batı enstrümanlarında genellikle sapa gömülü düz metal parçalar iken, bazı doğu çalgılarında sapa sarılı tellerden yapılır. Fret, müzisyenin parmaklarının konumu ve basış şiddetine bağlı olarak sesin perdesinin değişmesini sağlar.

Bağlama üzerinde sarma tipi perdeler
Gitar üzerinde metal fretler

Gitar gibi bazı enstrümanlarda her bir fret bir yarıtona tekabül eder. Batı müziğinde her bir oktav 12 yarıtona ayrılmıştır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.