Peptidil transferaz

Peptidil transferaz protein sentezinde görevli bir transferaz sınıfı enzimdir. Protein biyo-bireşiminin tercüme işlemi sırasında bitişik amino asitler arasında tRNAları kullanarak peptit bağları oluşturan ribozomun temel enzimatik işlevidir.

Peptidil transfer/transferaz etkinliği ribozom; özelde ribozomun bir RNA bileşeni (bir protein değil) tarafından gerçekleştirilir. Peptidil transferazı olarak görev yapan az sayıda protein kompleksi vardır. Kloramfenikol antibiyotiği ribozomun 23S rRNAdaki A2451 ve A2452 artıklarına bağlanır ve peptit bağ oluşumunu engeller.

Kaynak

http://en.wikipedia.org/wiki/Peptidyl_transferase

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 4/16/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.