Pediatri

Pediatri, bebek, çocuk ve ergenlerin (yeni doğmuşlardan yaklaşık 18-19 yaşındakilere kadar) tıbbi bakımıyla ilgilenen tıp dalıdır. Pediatri genel olarak çocuk hastalıkları ile ilgilenir.

Pediatri terimi iki Yunanca sözcükten türemiştir: paidi (παιδί) "erkek çocuk" ve iatros (ιατρός) "doktor". Ayrıca 'jargon' tarihsel köken bakımından Fransızca pédiatrie sözcüğü ile günümüzdeki yaygın kullanımını almıştır. Türkçe tıp terimi olarak pediatri ve/veya pediyatri şeklinde kullanılmaktadır. Tıpkı İngilizce'de pediatrics veya pediatry şeklinde kullanıldıkları gibi.

Tarihçe

Pediyatri 19. yy. ortasında ortaya çıkmış olup görece yeni bir bilim dalıdır. Arthur Jacobi (1830–1919) katkılarından dolayı pediatrinin babası olarak anılır.[1]

Soraneus MS 2. yy'da pediatri ile ilgili bilinen ilk manuskripti kaleme almıştır.[2] İran'lı el-Razi (865–925) Çocukların Hastalıkları adlı kitabı yazmış ve tıbbın bağımsız bir dalı olarak pediatriyi ele alan ilk kitabı meydana getirmiştir. Çocuk hastalıklarına ayrılmış ilk basılan kitap İtalyan Bagallarder'in (1472) Çocuk Hastalıkları El Kitabı'dır (1472).[3]

Batı dünyasında ilk çocuk hastanesinin Hôpital des Enfants Malades (Fransızca = Hasta Çocuklar için Hastane) olduğu kabul edilir. Paris'de haziran 1802'de açılan hastane öncesinde yetimhane idi.[4]

Pediatrinin alt bilim dalları

Kaynakça

  1. 1
  2. 2
  3. 2
  4. Ballbriga, Angel (1991). "'One century of pediatrics in Europe (section: development of pediatric hospitals in Europe)'". In Nichols, Burford L. et al. (eds). History of Paediatrics 1850–1950. Nestlé Nutrition Workshop Series. 22. New York, NY: Raven Press. pp. 6–8. ISBN 0-88167-695-0.
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.