Pax Sinica

Pax Sinica (MÖ 206 - MS 1644) (Latince "Çin Barışı") terimi, Doğu Asya'da Çin egemenliğindeki topraklarda yaşanan barış için kullanır.

Tarihi bağlamda, terim genellikle Han Hanedanı, Tang Hanedanı, Yuan Hanedanı, Ming Hanedanı ve erken dönem Çing Hanedanı yönetimindeki dönem için kullanılır. Bu dönemler, Çin uygarlığının Doğu Asya'daki politik, ekonomik, askeri ve kültürel gücünün egemenliğinde biçimlendirilmiştir.

1990'lardan beri uluslararası İlişkiler teorisinde, Çin'in artan gücüne dayanarak, bazıları 21. yüzyılda bir Pax Sinica oluşacağına inanmaktadır. 10 Şubat 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Her halukârda, bazıları da, muhalefetin oluşacağına ve Çin'in otonom hükümetlerine bağlı olarak Çin'in artan gücünün barıştan çok çatışmaları cesaretlendireceğine ya da Çin'in artan gücünün dünyayı hegomonya altına almaya yetmeyeceğine inanmaktadırlar.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.