Paulus Silentiarius

Paulus Silentiarius (Modern Yunanca: Grekçe: Παῦλος ὁ Σιλεντιάριος, ö. Konstantinopolis, 575-580 AD) 6. yüzyılda yaşamış Bizanslı Yunan şair. Çağdaşı tarihçi ve şair Agathias onu zengin ve bir silentiarius ya da Konstantinopolis'te I. Justinianus'un saray görevlisi (bu unvan sarayın sessizliğinden sorumlu kişiye göstermek için kullanılır) adam olarak tanımlar.

Ayasofya'nın içi, (2008)

Paulus klasik biçimde yazdığı kısa şiirleri ile tanınır. Bu şiirlerden yaklaşık 80 kadarı bugün hala Yunan Antolojisi'nde bulunmaktadır. Bu şiirlerden 40 tanesi aşk şiirleridir. 2 tanesi Agathias'ın şiirlerine cevaben yazılmıştır. Bir başka şiirinde Paulus, Agathias'ın en iyi öğrencilerinden biri olan Damocharis'in ölümüne yakınır. Bu kısa şiirler içlerinde topluma yönelik sosyal bilgiler barındırırlar.

Paulus ayrıca I. Justinianus tarafından restore edilen Kutsal Bilgelik Katedrali (Ayasofya) için de yapının 562 yılında yapılan restorasyonundan sonra değişen mimari özellikleri ve dekorasyonunu anlatan bir şiir yazmıştır. Paulus, kiliseyi adeta renkli mermerlerden oluşan bir ova gibi gördüyse de, yazdıkları kilisenin tahayyülü için günümüzde önemli kaynaklardan biri sayılır. Şiirin de Justinianus tarafından yazdırıldığı düşünülmektedir. ve açılışında Paulus, İmparator karşısında bu şiiri okumuştur. Bu şiir Yunanca yazılmış tam 1029 dize içermektedir, 134 satırı iambic trimeter ölçüsü ile başlar, kalan dactylic hexameter klasik epik ölçüsü ile devam eder.

Pythia'da sıcak baharlar hakkında da şiir yazmıştır.

Paulus 575 ve 580 tarihleri arasında ölmüştür.

Paulus'un çalışmaları

  • Paul the Silentiary, Paolo Silenziario Epigrammi, tr. G. Viansino (1963) [Yunanca metin italyan çevirisi ile birlikte]
  • Paul the Silentiary, Paulus Silentiarius Descriptio Sanctae Sophiae Descriptio Ambonis ed. C. De Stefani (2011) [Yunanca metin]
  • Three political voices from the age of Justinian: Agapetus Advice to the emperor; Dialogue on political science; Paul the Silentiary Description of Hagia Sophia, tr. P. N. Bell (2009) (İngilizce)
  • Sex and the Civil Servant: Poems by Paul the Silentiary, tr. Graham John Wheeler (2015) (İngilizce)

İleri okumalar

  • J. Kostenec, K. Dark, 'Paul the Silentiary's description of Hagia Sophia in the light of new archaeological evidence', in Byzantinoslavica; LXIX (2011) 3 supplementum, p. 88-105.
  • R. Macrides, P. Magdalino, 'The architecture of ecphrasis: construction and context of Paul the Silentiary's poem on Hagia Sophia', in Byzantine And Modern Greek Studies; 12 (1988), p. 47-82.
  • Whitby, Mary (1985). "The Occasion of Paul the Silentiary's Ekphrasis of S. Sophia". The Classical Quarterly. New Series. 35 (1). ss. 215-228. doi:10.1017/S0009838800014695.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.