Patojen

Patojen, hastalığa neden olan her türlü organizma ve madde.

Bu terim çoğunlukla çok hücreli organizmaların işleyişini ve hücre bütünlüğünü bozan yapılar için kullanılır; ancak bunun yanında, tek hücrelileri etkileyen patojenler de vardır. Patojen kelimesi, Antik Yunanca´daki "pathos" (acı) ve "genesis" (oluşma) kelimelerinin birleşimidir.

Patojen tipleri

Aşağıda, yapısal özellikleri ve enfekte ettiği organizmalar temelinde patojenlerin basit bir sınıflandırması bulunmaktadır.

Patojen Örnekler Tipik Etkiler
Bakteri Escherichia coliBalayı kisti, peritonit, besin zehirlenmesi
Francisella tularensisTularemi
Mycobacterium tuberculosisTüberküloz
Helicobacter pyloriMide ülserleri
SalmonellaBesin zehirlenmesi
Staphylococcus aureusToksik şok sendromu
Streptococcus pneumoniaePnömoni
Streptococcus pyogenesAnjin
Mantar Pneumocystis jiroveciFırsatçı pnömoni
Tineahalkalı solucan
CandidaKandidiyaz
Parazit Yuvarlak solucan
Yassı solucan
Tenya
Uyuz
Protein PrionSüngersi sığır ensefalopatisi, Creutzfeldt-Jakob hastalığı
Protozoa CryptosporidiumKriptosporidiyozis
Giardia lambliaGiyardiyazis
PlasmodiumSıtma
Trypanosoma cruziChagas hastalığı
Virüs Hepatit A, B, C, D ve ESarılık
Herpes simpleks virüsüUçuk
Molluscum contagiosum virüsüMolluscum contagiosum
HIVAIDS

Patojen enfeksiyonu

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.