Parodi din

Bir dini, mezhebi veya kültü parodileştiren (gülünç bir taklidini yapan) taklit dinlere parodi din veya taklit din denir. Bu terim aynı zamanda çok ezoterik (içrek) olduğu için görece fazla ciddiye alınmayarak "gerçek" dinlerden sayılmayan dinler için de kullanılabilir. Bir parodi din, birden çok dini, mezhebi ya da kültü aynı anda parodileştiriyor olabilir.

İlgili makaleler
Dinsizlik

Agnostik teizm · Agnostik ateizm
Agnostik Nötralizm
İgnostisizm · Apateizm
Zayıf · Güçlü

Seküler hümanizm  · Post-teizm
Özgür Düşünce  · Dinin Eleştirisi
Dinden Hür Olma From Religion Kuruluşu
Antiklerikalizm · Anti-din
Parodi din · Deizm

Metafiziksel · Dinsel · Doğalcılık

Kişiler
Kitaplar

Tanrı Yanılgısı
Tanrı büyük değildir · İnancın sonu
Kutsal Kitapların Kaynakları

Portal ·

Bazı parodi dinlerde ana tema eğlenmek ve benzer kafada insanlarla toplumsal etkileşimde bulunmak için uygun bir araç yaratmaktır; örneğin Yarı-Dâhiler Kilisesi.

Çeşitli parodi dinler belli bir dini, mezhebi, kültü ya da dinsel girişimi hedef alır. Bu dinleri genelde ancak dalga geçilen oluşumun eski üyeleri algılayıp ilgi duyabilir.

Başka parodi dinlerin hedefi çeşitli dinsel savlardaki eksikliklere veya mantıksızlıklara dikkat çekmektir; buradaki düşünce, "eğer bu sav bir parodide de kullanılabiliyorsa kesinlikle hatalıdır" şeklindedir. Bu tipe bir örnek, fırsat eşitliği ilkesinden yola çıkarak Akıllı tasarım yaratılışçılığıyla dalga geçen Uçan Spagetti Canavarıdır.

Bir parodi din filmi olan Monty Python's Life of Brian (Monty Python'dan Brian'ın Hayatı) kendine has nadir bir örnektir.

2001'de bir internet kampanyası sonrasında İngiltere'deki resmi nüfus sayımında halkın %0,7'sinin dinlerini Yıldız Savaşları (ing.: Star Wars) isimli bilimkurgu serisindeki Jedi (Ceday okunur) dini olarak ilan etmeleri sonucu bu din de bir parodi din haline gelmiştir.

Parodi din olarak sınıflandırılan birkaç dinin, bu dinlerdeki saçma olduğu kabul edilen öğeleri ciddiye alarak ruhsal açıdan anlamlı bulan görece ciddi inananları vardır; dine gerçek anlamda postmodern bir yaklaşım içindedirler. Bu türden "şaka ama gerçek" dinlerin en önde geleni olarak Diskordiyanizm anılabilir (ancak Diskordiyanizmde, bu "ciddi" inananların bile aslında daha büyük bir şakanın parçası olup olmadıklarını ayırt etmek zordur. Hatta o şaka da, aydınlanmaya giden daha görkemli bir yolun parçası olabilir, ve böyle gider ad infinitum [sonsuza kadar])

Parodi dinler neredeyse hiçbir zaman büyük organize dinler tarafından tanınmaz.

Önde gelen parodi dinler

Belli bazı inançların parodileri

Aşağıdakiler belli dinsel inançların parodileri olmak üzere kurulmuştur:

 • Kutsal Donut Kilisesi (ing.: Church of the Holy Donut); radyo sunucusu Bernie Ward'ın ABD'deki dinsel hakları parodileştiren vaazları
 • Eventualizm (ing.: Eventualism); Scientology'nin hafif bir parodisi.
 • Uçan Spagetti Canavarcılığı; ayrıca bilinen adıyla Pastafaryanizm, akıllı tasarımı parodileştirir.
 • Kiboloji (ing.: Kibology); Usenet tabanlı şakacı bir din yergisi, kısmen Scientology'yi parodileştirir.
 • Görünmez Pembe Tekboynuzlu At (ing.: Invisible Pink Unicorn); teistlerin tanrıcıların tanrı tanımlarını hicveder. Ayrıca, Russell'in Çaydanlığı'ndakine benzer şekilde, dinsel inancın keyfi ve yanlışlanamayan doğasına dikkati çekme amacını güder.
 • Landover Baptist Kilisesi (ing.: Landover Baptist Church); Müjdeci Hıristiyanlığı (ing.: Evangelical Christianism) parodileştirir.
 • Geçen Perşembecilik (ing.: Last Thursdayism); Omfalizmin şakacı bir sürümü, yine yanlışlanamayan inançlardaki sorunlara dikkati çeker.
 • HEDEF: Bakanlıklar (ing.: OBJECTIVE: Ministries); Köktenci Hıristiyanlığı parodileştirir.

Post-modern veya bir şekilde tuhaf olan dinler

Aşağıdakiler, 'gerçek' dinlerin detaylı parodileri kabul edilebilecek post-modern dinlerdir:

 • Bokononizm (ing.: Bokononism); Kurt Vonnegut'un Kedinin Beşiği isimli romanından bir parodi din. Buna göre insanın mutluluğu gerçekten daha önemlidir, hatta bilimsel gerçeklerden bile.
 • Ktulhu için Kampüs Cihadı (ing.: Campus Crusade for Cthulhu)
 • Emac'lerin Kilisesi (ing.: Church of Emacs); Richard Stallman'ın bir konuşmasında kendi yazdığı Emacs adlı editör ile yaptığı bir şaka.
 • Yarı-Dâhiler Kilisesi (Church of the SubGenius); bir Scientology parodisi olarak başladı, ama şimdi çok sayıda dini parodileştiriyor, hatta kendince kayda değer bir harekete dönüşmüş durumda.
 • Frizbitaryanizm (ing.: Frisbeetarianism)
 • Maradona Kilisesi (isp.: Iglesia Maradoniana; efsanevi futbolcu Diego Maradona anısına Arjantinli bir hayran grubunun kurduğu inanç.
 • MUUizm (ing.: MOOism)
 • Diskordiyanizm (ing.: Discordianism)

Yabancı Dış bağlantılar

 • Betty Bowers Parody of Christianity
 • The Force is a Tool of Satan - Episode III ALERT! Parody of Star Wars as a Religion
 • St IGNUcius3 Ocak 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Richard Stallman's reaction to people accusing him of extremism
 • Scientology Losing Ground To New Fictionology An Onion article parodying religion
 • www.votejedi.co.uk Vote Jedi: Outlining the claims of the Jedi Religion, and the perceived unfairness of awarding privileges to any religious group
 • The Church of MOO. Parody of mainstream religion.
 • The Ultimate Comment, a self-proclaimed "psychedelic cult" trying to find the secret of the universe.
 • The First Church of Sushi. A cool alternative to religions, diet crazes and designer fashions, for the Aquarian New Age - promoting the Big Tuna, self-improvement and healthy lifestyles for everyone, even nerds, geeks, models and surfers, via a traditional Japanese fish-based sushi diet plan, with cool videos from our founder, Reverend Nige! Holy Sushi, Praise the Big Tuna! Save Our Shoals! Webcasting to the world from a kitchen somewhere in cyberspace. Learn how to create culinary miracles from raw fish and a few bits of seaweed!
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.