Parlamenter cumhuriyet

Parlamenter cumhuriyet, devlet başkanlığı makamına gelecek kişilerin seçimle belirlendiği parlamenter sistem.

Dünya üzerindeki parlamenter cumhuriyetler; turuncular (icra yetkilerine sahip olmayan devlet başkanları olan parlamenter cumhuriyetler), açık maviler; (icra yetkilerine sahip devlet başkanları olan parlamenter cumhuriyetler), kırmızılar; anayasal monarşiler.

Başkanlık veya yarı başkanlık sistemlerinin tersine parlamenter cumhuriyet rejimlerinde devlet başkanı olan cumhurbaşkanı daha az hatta sembolik sayılabilecek yetkilere sahiptir. İcra yetkilerinin büyük kısmı hükûmet başkanında (başbakan) toplanmıştır.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.