Parish

Parish ya da pariş[1][2], Hristiyanlıkta kendi kilisesi, cemaati ve din adamları olan küçük idari birim. Parişten sorumlu olan papaza (pariş papazına) yardımcı olan küratörler ve diğer papazlar olabilir. Genellikle bir toprak ağasının kontrolünde olan manor (tımar) ile aynı coğrafi alanı kaplar ve bu alandaki dinî işlerden sorumludur. Zaten bir manorun varlığı ve kapsadığı nüfus o yöredeki parişin kurulmasının nedenidir.

Berndorf, Avusturya'daki St. Margarete Pariş Kilisesi, yanındaki okul ve papazın ikametgâhı.

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.