Paraneoplastik sendrom

Paraneoplastik sendrom
Sınıflandırma ve dış kaynaklar
Uzmanlık Onkoloji
Hastalık Veri Tabanı 2064
eMedicine med/1747
MeSH D010257

Paraneoplastik sendrom bir tümör veya tümörün metastazları ile doğrudan ilgili olmayan, yerleşim yerlerinden uzaktaki, ancak tümörün varlığına bağlı olan ve dolayısı ile tümörün çıkarılmasından sonra gerileyebilen belirti ve bulgularıdır.

Belirtiler tümör hücrelerinin hormon veya sitokinler gibi biyolojik olarak aktif komponentler sekrete etmesi sonucunda oluşur.[1] Paraneoplastik sendromun en çok görüldüğü kanserler; akciğer kanseri, meme kanseri, lenfatik sistem kanserleri (lenfoma gibi), over kanseridir.[2] Paraneoplastik sendromlar bazen, malign tümör tanı almadan önce dahi görülebilir.

Paraneoplastik sendroma ilişkin bulgular, indiferensiye olmuş tümör hücrelerinin, sekonder salgı ürünleri veya vücutta tümöre karşı üretilmiş antikorların diğer dokularla çapraz reaksiyona girmesi şeklinde oluştuğu bilinse de patogenez henüz net bir şekilde açığa çıkmamıştır.

Paraneoplastik sendromun oluşmasından; tümör tarafından üretilip doğrudan veya dolaylı yoldan etki gösteren maddeler, normal maddelerin tüketilmesi, vücudun tümöre olan yanıtı olmak üzere üç olası sebep sorumlu tutulmaktadır.

Endokrinolojik, hematolojik, gastrointestinal, nefrolojik, dermatolojik, nöromusküler, kas ve eklem ile ilgili olmak üzere çeşitli sistemlerde bulgu verebilir. Bağışıklık sistemiyle ilgili bazı bulgular, tümör iyileşse bile düzelmeyebilir.

Kanser hücrelerinin salgıladıkları hormonlara göre görülebilen belirtilerden bazıları şunlardır;

sendrom mekanizma
cushing sendromu ACTH
uygunsuz ADH sendromu ADH
hiperkalsemi PTH
hiperglisemi insülin
karsinoid sendrom seratonin,bradikinin
hiperaldosteronizm aldosteron
polisitemi EPO
osteomalazi FGF 23
dermatomiyozis immünolojik
granülositoz G-CSF
anemi bilinmiyor

Kaynaklar

  1. Akkoçlu, Atilla. Akciğer kanserlerinde tanı, evreleme ve tedavi öncesi değerlendirme. Türk toraks derneği. Tam metin
  2. NINDS Paraneoplastik Sendromlar Bilgi Sayfası National Institute of Neurological Disorders and Stroke (İngilizce)
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.