Papalık temsilcisi

Papalık temsilcisi (Latince: Legatus Pontificius), yabancı ülkelerde bizzat papayı ya da Katolik Kilisesinin çok küçük bir bölümünü temsilen bulunan elçi. Katolik inancıyla ilgili konularda ve dinî, ahlâki meselelerin çözümünde yetkilidir.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.