Panaztepe

Panaztepe, İzmir'in Menemen ilçesi merkezinin 13 km. batısında, Maltepe beldesinin 4 km doğusunda, sahil şeridinden 10 km uzaklıktaki, Yeditepeler olarak da anılan bölgenin kuzey ucunda doğal bir tepe ve yamaçlarında yer alan Tunç Çağı arkeolojik siti.

Prehistorik dönemde İzmir Körfezi'nin kuzey kesiminde kilit bir konumda yer alan bir ada veya yerımada üzerinde yerleşik bir liman olduğu düşünülmektedir. Gediz Nehrinin taşıdığı alüvyonlar Panaztepe ve çevresinin zaman içinde dolmasına yol açmıştır. Panaztepe'de Yerleşim bazı kesintilerle birlikte Erken Tunç Çağı’ndan Osmanlı Devleti Dönemine kadar sürmüştür.

Panaztepe’de kazılar 1985 yılından beri Hacettepe Üniversitesi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, sitteki antik çağ yerleşim dokusu "Güney Aiolis Yüzey Araştırmaları" adı altında paralel bir çalışma ile araştırılmaktadır.

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.