Palmet

Palmet, palmiye ağacının yelpaze biçimindeki yapraklarını andıran bezeme öğesi. Bu yapraklar genellikle bir sapın her iki tarafında simetrik olarak açılmaktadırlar. Palmetler kabartma şeklinde işlenmiş olabileceği gibi, resmedilmiş iki boyutlu örnekleri de bulunmaktadır.

Çeşitli palmet çizimleri, A handbook of Ornament, Franz Meyer (1898)

Palmetlerin antik Yunan ve Roma sanatındaki örneklerine genellikle antemion (Yunanca ανθέμιον, çiçek) adı verilmektedir. Palmetler çoğunluklar frizlerin bir parçasıdır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.