Paleologos Rönesansı

Paleologos Rönesansı Bizans Sanatı'nın geç dönemini ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Yaklaşık 1204 yılındaki Dördüncü Haçlı Seferi'nden 1453 yılındaki Bizans'ın çöküşüne kadar devam eden bir dönem ifade edilir. Paleologos Rönesansı ismini o dönemde yönetici hanedan olan Paleologos Hanedanından alır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.